Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 120/10

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 120/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 20 grudnia 2010 r.


Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/3 50/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10 z dnia 31 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIV/3 84/2010 z dnia 27 maja 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 36/10 z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVI/397/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 49/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVII/400/2010 z dnia 21 lipca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 65/10 z dnia 30 lipca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVIII/401/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 76/10 z dnia 10 września 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIX/417/2010 z dnia 28 września 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 92/10 z dnia 30 września 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXX/426/2010 z dnia 28 października 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 101/10 z dnia 29 października 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXXI/433/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 109/10 z dnia 29 listopada 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr II/3/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr III/7/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 43 543 zł do kwoty 48 232 204 zł, wg załącznika nr 2.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43 543 zł do kwoty 48 275 747 zł, wg załącznika nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 48 275 747 zl.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 09.49
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 09.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2011 r., godz. 09.49AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1022 razy.