Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 125/10

w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 125/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 grudnia 2010 roku


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Ustalam wysokość pogotowia kasowego na 2011 rok w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych 00/100).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 10.12
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 10.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2011 r., godz. 10.12AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1009 razy.