Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 112/10

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie miasta Dęblin w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 112/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 3 grudnia 2010 roku


Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 2 i 5 ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) dla miasta Dęblin w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r., w składzie:

1. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego - Pan Marek Basaj - Sekretarz Miasta Dęblin,

2. Lider w GBS - Pan Michał Dziubka - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych,

3. W okresie, w którym realizowana jest aktualizacja zestawienia budynków, mieszkań i osób:

a) Członek GBS - Pani Alina Pyra - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych,

b) Członek GBS - Pani Grażyna Ochal - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych,

c) Członek GBS - Pani Katarzyna Chobotow - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych,

d) Członek GBS - Pani Danuta Jerszow - Specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.

§ 2

Na terenie miasta Dęblin pracami spisowymi narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. kieruje Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Miasta Dęblin.

§ 3

Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie "Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011"

§ 4

Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin który zapewnia obsługę finansową - organizacyjną Biura.

§ 5

Gminne Biuro Spisowe jest uprawnione do otrzymania niezbędnych informacji z systemów ewidencyjnych Miasta Dęblin w celu realizacji swoich obowiązków. Informacje są udostępniane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Dęblin na każde zapytanie, bez zbędnej zwłoki.

§ 6

Gminne Biuro Spisowe powołuje z dniem 6 grudnia 2010 r., a jego rozwiązanie nastąpi w dniu 22 lipca 2011 r.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 10.02.2011 r., godz. 13.43
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 10.02.2011 r., godz. 13.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.02.2011 r., godz. 13.43AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1234 razy.