Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Dęblin informuje, iż w dniu 30.08.2011 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koło Nr 7 w Dęblinie na realizację zadania publicznego,
w formie wsparcia, pt. „Cukrzyca plaga XXI wieku – Pomoc osobom chorym na cukrzycę”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:
• Biuletynie Informacji Publicznej
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin z dopiskiem: „Uwagi do projektu pt. Cukrzyca plaga XXI wieku – Pomoc osobom chorym na cukrzycę”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 104, tel. 81 883 15 66.

___________________________________________________
Oferta Stowarzyszenia Diabetyków (2,24 MB)


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 31.08.2011 r., godz. 12.56
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 31.08.2011 r., godz. 12.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2011 r., godz. 12.56AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3080 razy.