Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zapytanie o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Miasta Dęblin

W związku z podjętą uchwałą Nr XXIX/143/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 4 000 000 zł (cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Miasta Dęblin, zainteresowane Banki proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych miasta Dęblin.

Oferta cenowa powinna obejmować marżę dla inwestorów, prowizję za zorganizowanie emisji oraz wszystkie inne opłaty związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji.

Oferty proszę składać w terminie do 25 czerwca 2012 r. listownie na adres: Miasto Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub za pośrednictwem faksu na numer 81 880-19-11.

Burmistrz Miasta Dęblin
/-/ Stanisław Włodarczyk1. Zapytanie o cenę (0,03 MB)

2. Uchwała Nr XXIX/143/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (0,09 MB)

3. Uchwała RIO w Lublinie w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Dęblin (0,11 MB)

_______________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (0,03 MB)


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.06.2012 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.06.2012 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2012 r., godz. 10.38AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3984 razy.