Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXXIII/193/2004

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie.


Uchwała Nr XXXIII/193/2004
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 listopada 2004 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747, ze zmianami) Rada Miasta po rozpatrzeniu wniosku MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dęblinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 13.01.2005 r., godz. 15.28
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 13.01.2005 r., godz. 15.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2005 r., godz. 15.28AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2721 razy.