Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zaproszenie do konsultacji „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały nr LXIX/420/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Dęblin zaprasza przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy działających na terenie Miasta Dęblin do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DĘBLIN z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Ewentualne propozycje zadań lub uwag prosimy zgłaszać na stosownym formularzu (do pobrania) Wypełnione druki należy przesłać w terminie do 30 października 2012 roku w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Dęblin lub elektronicznej na adres sos@um.deblin.pl


Program współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (0,07 MB)

Formularz konsultacji (0,03 MB)


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 24.10.2012 r., godz. 07.07
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 24.10.2012 r., godz. 07.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2012 r., godz. 07.07AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2149 razy.