Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXXIX/198/2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXIX/198/2012
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 grudnia 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r., pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r., pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/12 z dnia 20 grudnia 2012 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 8 560 zł do kwoty 46 250 807 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 290 070 zł do kwoty 46 540 877 zł, wg załącznika nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 018 713 zł do kwoty 47 452 994 zł, wg załącznika nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 500 223 zł do kwoty 47 953 217 zł, wg załącznika nr 2.

5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 800 000 zł do kwoty 4 000 000 zł, wg załącznika nr 3.

6. Dochody po zmianach wynoszą 46 540 877 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 47 953 217 zł. Przychody po zmianach wynoszą 4 000 000 zł.

§ 2

Załączniki nr: 3, 5 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 14.01.2013 r., godz. 11.46
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 14.01.2013 r., godz. 11.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2013 r., godz. 11.46AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1058 razy.