Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Odpady komunalne

UWAGA!!!  Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych


(0,80 MB)
Od 1 czerwca 2019 roku obowiązywać będą na terenie miasta Dęblin nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z uchwaleniem nowych stawek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr X/50/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r., poz. 2840) – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny będzie obliczana od gospodarstwa domowego i zróżnicowana w zależności od liczby osób tworzących gospodarstwo i wynosi:

1) 20,00 zł – od gospodarstwa jednoosobowego,
2) 40,00 zł – od gospodarstwa dwuosobowego,
3) 60,00 zł – od gospodarstwa trzyosobowego,
4) 80,00 zł – od gospodarstwa czteroosobowego,
5) 94,00 zł – od gospodarstwa pięcioosobowego i większego

Za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny opłata będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 40 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Opłatę uiszcza się miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata, gotówką w kasie lub na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Urząd Miasta Dęblin.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.


WAŻNE: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Szczegółowe informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin w pok. Nr 5 lub telefonicznie pod nr tel. (81) 883-04-67.

Zasady segregacji odpadów nie ulegają zmianie.


Poniżej szczegółowe informacje.


Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.03.2013 r., godz. 09.58
Ostatnia aktualizacja:Radosław Gadula, data: 03.06.2020 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2020 r., godz. 09.20Radosław GadulaEdycja strony
03.06.2020 r., godz. 09.18Radosław GadulaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 13.32Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 12.25Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 12.25Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 12.24Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 12.23Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 12.19Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 12.13Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 12.04Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 11.41Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 11.33Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 11.21Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 11.04Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 11.03Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 09.09Mariusz KulinaEdycja strony
02.01.2020 r., godz. 09.07Mariusz KulinaEdycja strony
30.05.2019 r., godz. 12.23Mariusz KulinaEdycja strony
30.05.2019 r., godz. 10.37Mariusz KulinaEdycja strony
30.05.2019 r., godz. 10.35Mariusz KulinaEdycja strony
30.05.2019 r., godz. 10.34Mariusz KulinaEdycja strony
30.05.2019 r., godz. 10.33Mariusz KulinaEdycja strony
30.05.2019 r., godz. 10.13Mariusz KulinaEdycja strony
05.09.2017 r., godz. 11.14Mariusz KulinaEdycja strony
04.01.2017 r., godz. 14.20Radosław GadulaEdycja strony
04.01.2017 r., godz. 14.20Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.29Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.29Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.28Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.28Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.27Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.27Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.25Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.24Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.24Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.23Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.22Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.20Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.12Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.06Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.05Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.04Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.04Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.03Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.01Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.59Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.59Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.57Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.56Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.56Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.55Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.55Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.55Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.55Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.54Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.53Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.53Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.46Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.45Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.38Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.37Radosław GadulaEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.18AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.17AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.16AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.14AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.14AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.13AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.13AdministratorEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.43Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.42Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.40Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.34Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.34Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.29Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.29Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.28Radosław GadulaEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 15.03Radosław GadulaZmiana przynależności strony
08.04.2016 r., godz. 11.24AdministratorZmiana przynależności strony
05.03.2013 r., godz. 09.58AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 24259 razy.