Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Odpady komunalneNowy harmonogram wywozu odpadów z Dęblina obowiązujący od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2019
Od 1 sierpnia 2015 r. obowiązywać będą na terenie miasta Dęblin nowe metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki tej opłaty.

Zgodnie z Uchwały Rady Miasta Dęblina VI/32/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r., poz. 1213) i Uchwały Rady Miasta Dęblin X/53/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2015 r., poz. 1860) – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny będzie obliczana od gospodarstwa domowego i zróżnicowana w zależności od liczby osób tworzących gospodarstwo i wynosi:

1) 10,00 zł – od gospodarstwa jednoosobowego,
2) 20,00 zł – od gospodarstwa dwuosobowego,
3) 30,00 zł – od gospodarstwa trzyosobowego,
4) 40,00 zł – od gospodarstwa czteroosobowego,
5) 50,00 zł – od gospodarstwa pięcioosobowego i większego

Za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny opłata będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Opłatę uiszcza się miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata, gotówką w kasie lub na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Urząd Miasta Dęblin.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nową deklarację za miesiąc sierpień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.

Druk deklaracji można pobrać tutaj (0,22 MB) lub w Urzędzie Miasta Dęblin w pokoju nr 9.

WAŻNE: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Szczegółowe informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin w pok. Nr 9 lub telefonicznie pod nr tel. 81 8830 467Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,22 MB)Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.03.2013 r., godz. 09.58
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 05.09.2017 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2017 r., godz. 11.14Mariusz KulinaEdycja strony
04.01.2017 r., godz. 14.20Radosław GadulaEdycja strony
04.01.2017 r., godz. 14.20Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.29Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.29Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.28Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.28Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.27Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.27Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.25Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.24Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.24Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.23Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.22Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 15.20Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.12Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.06Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.05Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.04Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.04Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.03Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 10.01Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.59Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.59Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.57Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.56Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.56Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.55Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.55Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.55Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.55Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.54Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.53Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.53Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.46Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.45Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.38Radosław GadulaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 09.37Radosław GadulaEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.18AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.17AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.16AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.14AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.14AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.13AdministratorEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 09.13AdministratorEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.43Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.42Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.40Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.34Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.34Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.29Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.29Radosław GadulaEdycja strony
04.05.2016 r., godz. 09.28Radosław GadulaEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 15.03Radosław GadulaZmiana przynależności strony
08.04.2016 r., godz. 11.24AdministratorZmiana przynależności strony
05.03.2013 r., godz. 09.58AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 20704 razy.