Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

KOMUNIKAT

o zamiarze zlecenia przez Burmistrza Miasta Dęblin realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 25.11.2013 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Puławski złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Odnowienie oznakowania pieszych szlaków turystycznych na terenie miasta Dęblina”.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zmianami), Burmistrz Miasta Dęblin, biorąc pod uwagę celowość tego zadania, zamierza zlecić jego realizację z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty, może zgłosić swoje uwagi. Uwagi należy kierować pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub na adres mailowy: oswiata@um.deblin.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 104, tel. 81 883 15 66.


___________________________________________________
Oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (7,58 MB)


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.11.2013 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.11.2013 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2013 r., godz. 13.41AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1665 razy.