Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

NUMERY KONT BANKOWYCH MIASTA DĘBLIN

Na konto bankowe o nr 88 1240 5497 1111 0010 4906 7609 w Banku Pekao S.A. Oddział Lublin można dokonywać wszystkich wpłat dotyczących dochodów budżetu Miasta Dęblin, a w szczególności podatków i opłat lokalnych, w tym:

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportowych,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- odsetki od podatków i opłat,

- opłata skarbowa,

- opłata za użytkowanie wieczyste,

- wpływy z najmu składników majątkowych,

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

- opłata targowa,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- wpływy z różnych dochodów,

- wpływy z usług,

- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- opłata za zajęcie pasa drogowego.


_____________________________________________________________________________________

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na przydzielone podatnikom indywidualne konta bankowe.
_____________________________________________________________________________________


Na konto bankowe o nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 w Banku Pekao S.A. Oddział Lublin można dokonywać wszystkich wpłat dotyczących:

- wadium,

- kaucji gwarancyjnych,

- zabezpieczeń należytego wykonania umów.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 20.05.2014 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 20.05.2014 r., godz. 11.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.05.2014 r., godz. 11.54AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2851 razy.