Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Budżet Miasta Dęblin na 2015 rok

Uchwały Rady Miasta Dęblin i zarządzenia Burmistrza Miasta dot. budżetu na 2015 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 135.2014

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 • Zarządzenie Nr 136.2014

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Dęblin na 2015 r.
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 • Uchwała Nr IV/15/2015

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr IV/16/2015

  w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 7.2015

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 8.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 10.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 11.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 12.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Dęblin wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań
 • Zarządzenie Nr 27.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 28.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Uchwała Nr VI/28/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Uchwała Nr VI/29/2015

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 32.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 33.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 34.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 50.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 51.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 52.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 57.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 58.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 59.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 62.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 r.

 • Uchwała Nr X/50/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Uchwała Nr X/51/2015

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2014 rok

 • Uchwała Nr XI/63/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Uchwała Nr XI/64/2015

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 64.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 65.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 67.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 69.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 70.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 71.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 78.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 79.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 80.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 81.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 86.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 87.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 88.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 97.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 98.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 99.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 107.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Uchwała Nr XII/71/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 109.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 110.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 111.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 122.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 123.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 124.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 130.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 131.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 132.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 133.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 133a.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 134a.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 134b.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Uchwała Nr XIII/79/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 140.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 141.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 142.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 143.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 145.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 146.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 147.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Uchwała Nr XIV/90/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 150.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 151.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 152.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 153.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 154.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 159.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 160.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 161.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 165.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 166.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Uchwała Nr XVII/102/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 167.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 168.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 169.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 171.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 172.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 173.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 174.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 175.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 28.11.2014 r., godz. 08.02
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 28.11.2014 r., godz. 08.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2014 r., godz. 08.02AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4971 razy.