Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

WYBORY ŁAWNIKÓW

W związku z upływem kadencji w dniu 31 grudnia 2019 r. 4-letniej kadencji ławników i zbliżającymi się wyborami na następną kadencję obejmującą lata 2020-2023, kandydatów należy zgłaszać do Biura Rady Miasta (pokój nr 19) Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, tel. (81) 8830377 w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Informujemy o zbliżających się wyborach oraz wymogach w stosunku do kandydatów i trybie oraz terminie ich zgłaszania, wynikających z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników i wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Kandydatów należy zgłaszać do Biura Rady Miasta (pokój nr 19) Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, tel. (81) 8830377 w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. zgodnie z wymogami zawartymi w ww. przepisach.

Wzór karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronach internetowych: www.ms.gov.pl oraz www.bip.um.deblin.pl

Wyboru ławników dokonuje Rada Miasta najpóźniej do końca października 2019 r. w drodze uchwały.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.05.2015 r., godz. 15.22
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 28.05.2019 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.05.2019 r., godz. 10.41Mariusz KulinaEdycja strony
28.05.2019 r., godz. 10.24Mariusz KulinaEdycja strony
06.05.2015 r., godz. 15.22AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1662 razy.