Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

WYBORY ŁAWNIKÓW

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. 4-letniej kadencji ławników
i zbliżającymi się wyborami ławników na następną kadencję obejmującą lata 2016-2019, kandydatów należy zgłaszać do Biura Rady Miasta (pokój nr 4 Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, tel. (81) 8830377 w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693). Wyboru ławników dokonuje Rada Miasta najpóźniej do końca października 2015 r. w drodze uchwały.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.05.2015 r., godz. 15.22
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.05.2015 r., godz. 15.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.05.2015 r., godz. 15.22AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1051 razy.