Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

X sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na X sesji w dniu 28 maja 2015 r. nr 50 - 60.


Podstrony:
 • Uchwała Nr X/50/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Uchwała Nr X/51/2015

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2014 rok

 • Uchwała Nr X/52/2015

  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • Uchwała Nr X/53/2015

  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 • Uchwała Nr X/54/2015

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości działek oznaczonych nr 758/4 i nr 759/4 położonych w Dęblinie przy ulicy Zyndrama z Maszkowic

 • Uchwała Nr X/55/2015

  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Dęblinie przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka na nieruchomość przy ulicy Władysława Jagiełły i Stężyckiej

 • Uchwała Nr X/56/2015

  w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Dęblin

 • Uchwała Nr X/57/2015

  w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Dęblin

 • Uchwała Nr X/58/2015

  w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Dęblin na dyplomach strzeleckich i materiałach promocyjnych Nadwiślańskiego Stowarzyszenia Historii Militarnej.

 • Uchwała Nr X/59/2015

  w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 6 Szpitala Wojskowego w Dęblinie

 • Uchwała Nr X/60/2015

  w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia dla inicjatywy utworzenia Wojskowej Wyżyny Lotniczej.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.06.2015 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.06.2015 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2015 r., godz. 11.39AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1418 razy.