Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

XI sesja Rady Miasta Dęblin

Biuro Rady Miasta Dęblin informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się XI sesja Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Zapytania, interpelacje i wnioski.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Dęblin z wykonania budżetu w 2014 roku;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Dęblin z tytułu wykonania budżetu w 2014 roku;
c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok;
d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
e) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej pomiędzy ulicami Lipowa i Stawska w Dęblinie;
f) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie;
g) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie;
h) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Dęblin;
i) wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Dęblin na banerach reklamowych i ulotkach promujących Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Jakubówki.
6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
7. Zatwierdzenie protokołu z X sesji Rady Miasta.
8. Zamknięcie sesji.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 19.06.2015 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 19.06.2015 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.06.2015 r., godz. 15.27AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 830 razy.