Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

XIV sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na XIV sesji w dniu 29 października 2015 r. nr 89 - 98.


Podstrony:
 • Uchwała Nr XIV/89/2015

  w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019

 • Uchwała Nr XIV/90/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Uchwała Nr XIV/91/2015

  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

 • Uchwała Nr XIV/92/2015

  w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Uchwała Nr XIV/93/2015

  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin-Masów.

 • Uchwała Nr XIV/94/2015

  w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

 • Uchwała NR XIV/95/2015

  w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Uchwała Nr XIV/96/2015

  w sprawie nabycia działki nr 4058/2 położonej w Dęblinie przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków.

 • Uchwała Nr XIV/97/2015

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie.

 • Uchwała Nr XIV/98/2015

  w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.11.2015 r., godz. 11.26
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.11.2015 r., godz. 11.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2015 r., godz. 11.26AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1214 razy.