Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

XVII sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na XVII sesji w dniu 27 listopada 2015 r. nr 101 - 107.


Podstrony:
 • Uchwała Nr XVII/101/2015

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w Dęblinie, obręb geodezyjny 0001 Dęblin

 • Uchwała Nr XVII/102/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok

 • Uchwała Nr XVII/103/2015

  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Uchwała Nr XVII/104/2015

  w sprawie aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2014-2017”

 • Uchwała Nr XVII/105/2015

  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • Uchwała Nr XVII/106/2015

  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

 • Uchwała Nr XVII/107/2015

  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Miasto Dęblin oznaczonej numerem geodezyjnym 646/5 położonej w Dęblinie przy ulicy Niepodległości, ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 01.12.2015 r., godz. 07.52
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 01.12.2015 r., godz. 07.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.12.2015 r., godz. 07.52AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1136 razy.