Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

XXII sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na XXI sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r. nr 139 - 147


Podstrony:
 • Uchwała Nr XXII/139/2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Uchwała Nr XXII/140/2016

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

 • Uchwała Nr XXII/141/2016

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie

 • Uchwała Nr XXII/142/2016

  w sprawie przejęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

 • Uchwała Nr XXII/143/2016

  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Dęblin „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020

 • Uchwała Nr XXII/144/2016

  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • Uchwała Nr XXII/145/2016

  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

 • Uchwała Nr XXII/146/2016

  w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika

 • Uchwała Nr XXII/147/2016

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Dęblin


Wytworzył:Waldemar Chochowski, data: 28.04.2016 r., godz. 18.00
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 04.05.2016 r., godz. 11.24
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 04.05.2016 r., godz. 11.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.05.2016 r., godz. 11.24Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 1033 razy.