Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy „Orlęta 1925” z siedzibą w Dęblinie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Sporty walki”.

Uznając celowość proponowanego do realizacji zadania, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin oraz na stronie internetowej www.deblin.pl.

Uwagi dotyczące zakresu niniejszej oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin (ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin) lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl w terminie do 30 maja 2016 r.

Informacji udziela Kamila Kucharska – Inspektor ds. organizacji pozarządowych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.

Załączniki:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego [PDF]


Wytworzył:Kamila Kucharska, data: 23.05.2016 r., godz. 12.00
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 24.05.2016 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 24.05.2016 r., godz. 09.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.05.2016 r., godz. 09.40Mariusz KulinaEdycja strony
24.05.2016 r., godz. 09.39Mariusz KulinaEdycja strony
24.05.2016 r., godz. 09.38Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 913 razy.