Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Burmistrz Miasta Dęblin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Miasta Dęblin do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały nr LXIX/420/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Dęblin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy działających na terenie Miasta Dęblin do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Uwagi do programu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu (do pobrania) w terminie do 15 listopada 2016 roku (do godziny 15.30). Wypełnione druki należy przesłać na adres Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl.

Informacji udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Gadula, data: 08.11.2016 r., godz. 16.13
Ostatnia aktualizacja:Radosław Gadula, data: 16.11.2016 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2016 r., godz. 15.27Radosław GadulaEdycja strony
16.11.2016 r., godz. 15.27Radosław GadulaEdycja strony
16.11.2016 r., godz. 15.26Radosław GadulaEdycja strony
16.11.2016 r., godz. 15.21Radosław GadulaEdycja strony
16.11.2016 r., godz. 15.19Radosław GadulaEdycja strony
16.11.2016 r., godz. 15.19Radosław GadulaEdycja strony
08.11.2016 r., godz. 16.18Radosław GadulaEdycja strony
08.11.2016 r., godz. 16.17Radosław GadulaEdycja strony
08.11.2016 r., godz. 16.17Radosław GadulaEdycja strony
08.11.2016 r., godz. 16.17Radosław GadulaEdycja strony
08.11.2016 r., godz. 16.16Radosław GadulaEdycja strony
08.11.2016 r., godz. 16.16Radosław GadulaEdycja strony
08.11.2016 r., godz. 16.15Radosław GadulaEdycja strony
08.11.2016 r., godz. 16.13Radosław GadulaDodanie strony

Strona oglądana: 1009 razy.