Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

XLI sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na XL sesji w dniu 30 marca 2017 r. nr 228 – 237


Podstrony:
 • Uchwała Nr XLI/228/2017

  w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji w Dęblinie

 • Uchwała Nr XLI/229/2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Uchwała Nr XLI/230/2017

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Uchwała Nr XLI/231/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działek położonych w Dęblinie

 • Uchwała Nr XLI/232/2017

  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin

 • Uchwała Nr XLI/233/2017

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała Nr XLI/234/2017

  w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2017"

 • Uchwała Nr XLI/235/2017

  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 • Uchwała Nr XLI/236/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie innego zatrudnienia

 • Uchwała Nr XLI/237/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Dęblinie, przy ul. Rynek 12a


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 05.04.2017 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 05.04.2017 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2017 r., godz. 10.17Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 797 razy.