Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta złożona przez Dębliński Klub Tenisowy „Open” na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Organizacja działalności sportowej DKT „Open” w zakresie przygotowania obiektów i szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka i popularyzacja gry w tenisa ziemnego”.


Uznając celowość proponowanego do realizacji zadania, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin oraz na stronie internetowej www.deblin.pl.

Uwagi dotyczące zakresu niniejszej oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin (ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin) lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl w terminie do 03 lipca 2017 r.

Informacji udziela Kamila Kucharska – Inspektor ds. organizacji pozarządowych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.

Załączniki:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego [PDF]

Wytworzył:Kamila Kucharska, data: 26.06.2017 r., godz. 15.00
Wprowadził:Radosław Gadula, data: 27.06.2017 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja:Radosław Gadula, data: 27.06.2017 r., godz. 09.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2017 r., godz. 09.31Radosław GadulaEdycja strony
27.06.2017 r., godz. 09.29Radosław GadulaEdycja strony
27.06.2017 r., godz. 09.24Radosław GadulaEdycja strony
27.06.2017 r., godz. 09.21Radosław GadulaDodanie strony

Strona oglądana: 765 razy.