Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 15 listopada 2017 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelską z siedzibą w Lublinie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Rajd śladami historii harcerstwa w Dęblinie”.

Uznając celowość proponowanego do realizacji zadania, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin oraz na stronie internetowej www.deblin.pl.

Uwagi dotyczące zakresu niniejszej oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin (ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin) lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl w terminie do 27 listopada 2017 r.

Informacji udziela Kamila Kucharska – Inspektor ds. organizacji pozarządowych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.1. Informacja o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (0,24 MB)

2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (0,90 MB)


Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 20.11.2017 r., godz. 14.30
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 20.11.2017 r., godz. 14.44
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 20.11.2017 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.11.2017 r., godz. 14.55Mariusz KulinaEdycja strony
20.11.2017 r., godz. 14.55Mariusz KulinaEdycja strony
20.11.2017 r., godz. 14.54Mariusz KulinaEdycja strony
20.11.2017 r., godz. 14.53Mariusz KulinaEdycja strony
20.11.2017 r., godz. 14.45Mariusz KulinaEdycja strony
20.11.2017 r., godz. 14.44Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 728 razy.