Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

LII sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na LII sesji w dniu 30 listopada 2017 r. nr 277 – 288.


Podstrony:
 • Uchwała Nr LII/277/2017

  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • Uchwała Nr LII/278/2017

  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/152/92 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 19 marca 1992 r. w sprawie zwolnienia od podatku leśnego

 • Uchwała Nr LII/279/2017

  w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Uchwała Nr LII/280/2017

  w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • Uchwała Nr LII/281/2017

  w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 dla Miasta Dęblin

 • Uchwała Nr LII/282/2017

  w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

 • Uchwała Nr LII/283/2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 Specjalnej w Dęblinie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 Specjalną w Dęblinie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie

 • Uchwała Nr LII/284/2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie

 • Uchwała Nr LII/285/2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Dęblinie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Dęblinie

 • Uchwała Nr LII/286/2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie

 • Uchwała Nr LII/287/2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Generała Władysława Sikorskiego w Dęblinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Generała Władysława Sikorskiego w Dęblinie

 • Uchwała Nr LII/288/2017

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 06.12.2017 r., godz. 13.18
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 06.12.2017 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2017 r., godz. 13.18Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 708 razy.