Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2018 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2018

  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 2.2018

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku

 • Zarządzenie Nr 3.2018

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 4.2018
 • Zarządzenie Nr 5.2018

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozliczono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

 • Zarządzenie Nr 6.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

 • Zarządzenie Nr 7.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

 • Zarządzenie Nr 8.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Zarządzenie Nr 9.2018

  w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 10.2018

  w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 11.2018

  w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych.

 • Zarządzenie Nr 12.2018

  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 • Zarządzenie nr 13.2018

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie nr 14.2018

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 15.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 16.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 17.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 18.2018

  w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 19.2018

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do zbycia

 • Zarządzenie Nr 20.2018

  w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 21.2018

  w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej

 • Zarządzenie Nr 22.2018

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

 • Zarządzenie Nr 23.2018

  w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych eskploatowanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin-Masów

 • Zarządzenie Nr 24.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 25.2018

  w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 27.2018

  w sprawie wprowadzenia programu powszechnej nauki pływania pn. "Delfinek"

 • Zarządzenie Nr 28.2018

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej

 • Zarządzenie Nr 29.2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 41.2017 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 30.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 31.2018

  w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 32.2018

  w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu środka ruchomego.

 • Zarządzenie Nr 33.2018

  w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów eksploatowanych przez Urząd Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 34.2017

  w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i innych składników majątkowych, stanowiących własność Miasta Dęblin oraz zasad przeprowadzania ich likwidacji.

 • Zarządzenie Nr 35.2018

  zmieniające zarządzenie w sprawie struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 36.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 37.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 38.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 39.2018

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do zbycia

 • Zarządzenie Nr 40.2018

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 41.2018

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

 • Zarządzenie Nr 42.2018

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 04.01.2018 r., godz. 13.44
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 04.01.2018 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2018 r., godz. 13.45Mariusz KulinaEdycja strony
04.01.2018 r., godz. 13.44Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 840 razy.