Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

LVI sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na LVI sesji w dniu 24 stycznia 2018 r. nr 303 - 310.


Podstrony:
 • Uchwała Nr LVI/303/2018

  w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

 • Uchwała Nr LVI/304/2018

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr LVI/305/2018

  w sprawie aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021”

 • Uchwała Nr LVI/306/2018

  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Dęblin

 • Uchwała Nr LVI/307/2018

  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała Nr LVI/308/2018

  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Miasto Dęblin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

 • Uchwała Nr LVI/309/2018

  w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2018

 • Uchwała Nr LVI/310/2018

  w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 26.01.2018 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 26.01.2018 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2018 r., godz. 14.45Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 741 razy.