Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 07.03.2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XXXIX/223/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia
28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 07.03.2018 r., godz. 08.00
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 07.03.2018 r., godz. 08.52
Ostatnia aktualizacja:Radosław Gadula, data: 26.03.2018 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2018 r., godz. 11.33Radosław GadulaEdycja strony
26.03.2018 r., godz. 11.32Radosław GadulaEdycja strony
07.03.2018 r., godz. 09.04Mariusz KulinaEdycja strony
07.03.2018 r., godz. 08.54Mariusz KulinaPowiązanie strony z plikiem
07.03.2018 r., godz. 08.53Mariusz KulinaEdycja strony
07.03.2018 r., godz. 08.52Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 676 razy.