Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

LIX sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na LIX sesji w dniu 29 marca 2018 r. nr 313 - 325.


Podstrony:
 • Uchwała Nr LIX/313/2018

  w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku"

 • Uchwała Nr LIX/314/2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Uchwała Nr LIX/315/2018

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Uchwała Nr LIX/316/2018

  w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 • Uchwała Nr LIX/317/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 866/2 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy Składowej

 • Uchwała Nr LIX/318/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie

 • Uchwała Nr LIX/319/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Dęblinie obręb 0001 Dęblin

 • Uchwała Nr LIX/320/2018

  w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2018"

 • Uchwała Nr LIX/321/2018

  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Dęblin

 • Uchwała Nr LIX/322/2018

  w sprawie określenia granic osiedli na obszarze miasta Dęblin

 • Uchwała Nr LIX/323/2018

  w sprawie podziału Miasta Dęblin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • Uchwała Nr LIX/324/2018

  w sprawie podziału miasta Dęblin na stale obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • Uchwała Nr LIX/325/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Dęblin w celu wykonania 1 egzemplarza flagi na potrzeby edukacyjno - informacyjne


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Gadula, data: 05.04.2018 r., godz. 15.17
Ostatnia aktualizacja:Radosław Gadula, data: 05.04.2018 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2018 r., godz. 15.17Radosław GadulaDodanie strony

Strona oglądana: 571 razy.