Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE ZORGANIZOWANIA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA MIASTA DĘBLIN

W związku z podjętą uchwałą Nr LIX/316/201 8 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 5 160 000 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Miasta Dęblin, zainteresowane Banki proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych miasta Dęblin.

Oferta cenowa powinna obejmować marżę dla inwestorów, prowizję za zorganizowanie emisji oraz wszystkie inne opłaty związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji.

Oferty proszę składać w terminie do 10 maja 2018 r. pisemnie na adres: Miasto Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub za pośrednictwem faksu na numer 81 880-19-11.

Burmistrz Miasta Dęblin
/-/ Beata Siedlecka


1. Zapytanie ofertowe (0,26 MB)
2. Uchwała Nr LIX/318/2018 Rady Miasta Dęblin w sprawie emisji obligacji komunalnych. (0,78 MB)
Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 19.04.2018 r., godz. 13.30
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 19.04.2018 r., godz. 13.38
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 24.05.2018 r., godz. 09.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.05.2018 r., godz. 09.11Mariusz KulinaEdycja strony
24.05.2018 r., godz. 09.11Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.50Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.50Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.49Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.49Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.49Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.48Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.46Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.46Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.46Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.45Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.39Mariusz KulinaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.38Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 872 razy.