Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

LXV sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na LXV sesji w dniu 29 czerwca 2018 r. nr 336-346.


Podstrony:
 • UCHWAŁA Nr LXV/336/2018

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin

 • UCHWAŁA Nr LXV/337/2018

  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • UCHWAŁA Nr LXV/338/2018

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Dęblin z wykonania budżetu w 2017 roku

 • UCHWAŁA Nr LXV/339/2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • UCHWAŁA Nr LXV/340/2018

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • UCHWAŁA Nr LXV/341/2018

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dęblin

 • UCHWAŁA Nr LXV/342/2018

  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dęblin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 • UCHWAŁA Nr LXV/343/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie

 • UCHWAŁA Nr LXV/344/2018

  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Dęblin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • UCHWAŁA Nr LXV/345/2018

  w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Dęblin, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz miejsc i obiektów na terenie Miasta Dęblin, w których ze względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych

 • UCHWAŁA Nr LXV/346/2018

  w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Dęblin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • UCHWAŁA Nr LXV/347/2018

  w sprawie zmiany statutu Miejskiego Żłobka w Dęblinie


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 05.07.2018 r., godz. 14.18
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 05.07.2018 r., godz. 14.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2018 r., godz. 14.18Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 492 razy.