Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

LXVII sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na LXVII sesji w dniu 6 września 2018 r. nr 350-363.


Podstrony:
 • Uchwała Nr LXVII/350/2018

  w sprawie zgody na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Tysiąclecia w Dęblinie oraz zabezpieczenia na ten cel niezbędnych środków finansowych

 • Uchwała Nr LXVII/351/2018

  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie

 • Uchwała Nr LXVII/352/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Miasta Dęblin prawa własności działki nr 4216/1 położonej w Dęblinie przy ulicy Rynek 12a

 • Uchwała Nr LXVII/353/2018

  w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy dzierżawy działek oznaczonych nr 549/3, nr 556/3 i nr 632/5 położonych w Dęblinie przy ulicy Stawskiej

 • Uchwała Nr LXVII/354/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie

 • Uchwała Nr LXVII/355/2018

  w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • Uchwała Nr LXVII/356/2018

  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 • Uchwała Nr LXVII/357/2018

  w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie

 • Uchwała Nr LXVII/358/2018

  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta Dęblin w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • Uchwała Nr LXVII/359/2018

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Dęblin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów , granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • Uchwała Nr LXVII/360/2018

  w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Uchwała Nr LXVII/361/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika "Aleja Dęblińskich Sprawiedliwych"

 • Uchwała Nr LXVII/362/2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Uchwała Nr LXVII/363/2018

  w sprawie zamian w wieloletniej prognozie finansowej.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 14.09.2018 r., godz. 15.07
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 02.10.2018 r., godz. 16.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.10.2018 r., godz. 16.07Mariusz KulinaEdycja strony
14.09.2018 r., godz. 15.07Mariusz KulinaEdycja strony
14.09.2018 r., godz. 15.07Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 544 razy.