Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 14 września 2018 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta złożona przez Dęblińskie Stowarzyszenie Sportowe „Orlęta” z siedzibą w Dęblinie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Organizacja biegu dla dzieci w ramach V Dęblińskiego Biegu Ulicznego – Dęblin 2018”.

Uznając celowość proponowanego do realizacji zadania, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin oraz na stronie internetowej www.deblin.pl.


Uwagi dotyczące zakresu niniejszej oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin (ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin) lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl w terminie do 20 września 2018 r.

Informacji udziela Kamila Kucharska – Inspektor ds. organizacji pozarządowych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.


Załączniki:


Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 14.09.2018 r., godz. 15.20
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 14.09.2018 r., godz. 15.41
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 14.09.2018 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2018 r., godz. 15.48Mariusz KulinaEdycja strony
14.09.2018 r., godz. 15.47Mariusz KulinaEdycja strony
14.09.2018 r., godz. 15.41Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 459 razy.