Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

LXVIII sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na LXVIII sesji w dniu 28 września 2018 r. nr 364-371.


Podstrony:
 • Uchwała Nr LXVIII/364/2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Uchwała Nr LXVIII/365/2018

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Uchwała Nr LXVIII/366/2018

  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Dęblin

 • Uchwała Nr LXVIII/367/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Miasta Dęblin prawa własności

 • Uchwała Nr LXVIII/368/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek oznaczonych nr 549/3, nr 556/3 i nr 632/5 położonych w Dęblinie przy ulicy Stawskiej

 • Uchwała Nr LXVIII/369/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Dęblin na dyplomach dla placówek oświatowych uczestniczących w programie Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego na terenie Powiatu Ryckiego.

 • Uchwała Nr LXVIII/370/2018

  w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Uchwała Nr LXVIII/371/2018

  w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, dziennych opiekunów lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Dęblin.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 02.10.2018 r., godz. 16.05
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 02.10.2018 r., godz. 16.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.10.2018 r., godz. 16.09Mariusz KulinaEdycja strony
02.10.2018 r., godz. 16.08Mariusz KulinaEdycja strony
02.10.2018 r., godz. 16.05Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 523 razy.